• Contactpersoon :
    • Gert Vollaard
    • Functie :
    • Directeur
    • Rol in het project :
    • Verantwoordelijk voor het ontwerp en de projectleiding
Wij zijn trots op het ambitieuze ontwerp

Rol Bogaerds Architecten voor de nieuwbouw van Coöperatie DOOR

Gert Vollaard, directeur van Bogaerds architecten, is verantwoordelijk voor het ontwerp en de projectleiding van de nieuwbouw van DOOR. ‘Als architect draagt Bogaerds de verantwoordelijkheid voor de esthetische kwaliteit van exterieur en interieur. Het ontwerp wordt gekenmerkt door een krachtige lijnvoering die het kantoor en de branding van het veelkleurige bedrijf omvatten. Achter deze krachtige lijnvoering gaat een efficiënt en logistiek geoptimaliseerd warehouse schuil. Samen met ander bouwteampartners dragen wij zorg voor het verkrijgen van goedkeuring stedenbouw en gemeente voor de realisatie van het bouwplan om vervolgens het plan verder uit te werken in de vorm van tekeningen, staten en overzichten e.d. tot een realiseerbaar uitvoeringsplan.
Het ontwerp is uitgewerkt als uitwisselbaar BIM-model met andere betrokken disciplines. Tijdens de ontwerpfase is de regie gevoerd door Bogaerds Architecten om alle disciplines op elkaar af te stemmen. Dit draagt bij aan een maximaal ruimtelijk inzicht en optimale uitvoering.’

Een complex project

‘Erg trots zijn wij op het ambitieuze ontwerp, optimaal afgestemd op de wensen van de gebruiker met oog voor detail en duurzaamheid. Deze opgave was complex vanwege het binnen één project samenbrengen van zoveel verschillende functies, processen en mensen, de strikte planologische eisen, de beperkte ruimte en de veranderingen in de markt. Wij zijn er trots op dat dit, uiteraard in samenwerking met andere partners, is gelukt en dat wij hier onze bijdrage aan hebben kunnen leveren’, aldus Gert Vollaard.

Gespecialiseerd in logistieke bedrijfsbouw

Bogaerds Architecten is een architectenbureau dat zich heeft gespecialiseerd in logistieke bedrijfsbouw. De basis hiervoor is al gelegd in de jaren ’50 toen ons bureau de eerste opdrachten verwierf in met name de groente- en fruitsector. Sindsdien is er veel ervaring opgedaan om het ontwerp te ontwikkelen tot een realiseerbaar bouwplan.  Uitgangspunt voor het ontwerp is een optimale logistiek met een hoge duurzaamheid en aandacht voor energiezuinigheid. Bovendien moet het gebouw de kwaliteit van het bedrijf uitstralen. Krachtig en dynamisch, duurzaam en innovatief; deze uitgangspunten zijn verwerkt in de vormgeving van het gebouw, passend bij het DNA van DOOR. We vertalen het programma van eisen van de opdrachtgever naar een maatwerk ontwerp, waarbij de situatie, de ruimtelijke context, proportie en textuur in samenhang met de economische haalbaarheid en duurzaamheid hand in hand gaan. Wij maken het ontwerp voor het project, verwerven daarvoor de benodigde goedkeuringen en zien er samen met de bouwmanager op toe, dat afspraken met de andere deelnemers aan het bouwproces (in alle disciplines) nagekomen worden.

Terug naar Onze bouwpartners