• Contactpersoon :
    • Bas Brinkman
    • Functie :
    • Technical manager
    • Rol in het project :
    • Ontwerp en uitvoering van de 2 MegaWatt zonnepanelen-installatie
Wij zijn er trots op het zonnepanelenproject voor DOOR te mogen uitvoeren

Rol van Royal Brinkman en Bas gedurende het project
Bas Brinkman is tijdens het nieuwbouwproject eindverantwoordelijk voor de coördinatie en aansturing van het projectteam dat zich bezighoudt met de uitvoering en installatie van de zonnepanelen. Dit houdt in dat hij samen met het projectteam de projectbewaking verzorgt zodat afspraken worden nagekomen. Het ontwerp van de zonnepanelen-installatie is inmiddels gereed en na de zomer zal de installatie worden uitgevoerd. Het dak van de nieuwbouw leent zich hier uitstekend voor. Door dit grote aantal zonnepanelen zal totaal voor maar liefst 2 MegaWatt stroom opgewekt gaan worden.

Werkzaamheden Royal Brinkman
“Wij zijn trots op het feit dat wij aangesteld zijn door DOOR om dit zonnepanelenproject te mogen uitvoeren", aldus Bas Brinkman. Royal Brinkman is al jarenlang toeleverancier van de telers van de merken Green Diamonds, Paprico, Prominent, Purple Pride en SweetPoint en wij vinden het fantastisch dat deze mooie club telers nu ook gebruik maakt van de kennis van onze specialisten op het gebied van het opwekken van duurzame stroom middels zonnepanelen".

Over Royal Brinkman
Royal Brinkman is leverancier, adviseur en installateur voor de professionele tuinbouw. Door haar specialisatie wereldwijd in zeven thema’s kan Royal Brinkman klanten optimaal van dienst zijn op het gebied van teeltwisseling, gewasverzorging, gewasbescherming & desinfectie, verpakking & ontwerp, mechanisatie, technische projecten en service-artikelen.

Terug naar Onze bouwpartners