Eerste echte bouwactiviteiten van start

Na vele maanden van plannen maken en tekeningen uitwerken, zijn begin mei de eerste echte bouwactiviteiten voor de nieuwe locatie van Coƶperatie DOOR gestart. De vergunning is in april verleend en in mei starten de heiwerkzaamheden voor het nieuwe kantoor en het Verpakkingscentrum. Uiteindelijk zijn 1598 Vibro-heipalen en twee heistellingen nodig voor een stevige ondergrond. Half augustus zitten alle Vibropalen in de grond en kan met de fundering worden gestart.

Op woensdag 29 mei wordt officieel de eerste paal geslagen door de voorzitters van de productmerken van DOOR. Zij worden hierbij geholpen door de volgende generatie en door pure spierkracht van de Sterkste man van Nederland, de uit De Lier afkomstige Sebastiaan Tempelaars.